Όταν η Οπτική Αντίληψη Συναντά τον Πολιτισμό

Ήξερες ότι ο πολιτισμός επηρεάζει την οπτική αντίληψη του κάθε ατόμου; Ναι, αλλιώς βλέπει και αντιλαμβάνεται μια εικόνα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει και έχει γαλουχηθεί στον Δυτικό πολιτισμό και αλλιώς κάποιος από την Ανατολή.

Υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στη δομή της κοινωνίας από όπου προέρχεται το άτομο. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος προέρχεται από μια ατομικιστική κουλτούρα, όπως είναι η Δυτική, η οποία δίνει έμφαση στα θέλω του ατόμου, την αυτονομία και την ανεξαρτησία, επικεντρώνεται στο προσκήνιο της εικόνας και εντοπίζει πιο εύκολα και γρηγορότερα το βασικό αντικείμενο της.

Από την άλλη πλευρά, ένα άτομο το οποίο προέρχεται από μια κολεκτιβιστική κουλτούρα, όπως για παράδειγμα η Ασιατική, και ιδιαίτερα η σινο-ιαπωνική, η οποία επικεντρώνεται στα θέλω και τους στόχους της ομάδας σαν σύνολο και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ομαδική εργασία και την αρμονία, κατά την παρατήρηση μιας εικόνας επικεντρώνεται περισσότερο στο φόντο της εικόνας, πάρα στο κύριο αντικείμενο. Δηλαδή αντιλαμβάνεται την εικόνα με έναν πιο ολιστικό τρόπο.

Οι διαπολιτισμικές μελέτες απεικόνισης του εγκεφάλου προσπαθούν να διερευνήσουν πώς ο πολιτισμός επηρεάζει την εγκεφαλική δραστηριότητα με βάση τις πολιτισμικές διαφορές των ομάδων. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά είναι αληθινό. Χαρακτηριστικό είναι το πείραμα των Senzaki, Masuda και Ishii (2014). Ζητήθηκε από Καναδούς και Ιάπωνες φοιτητές να παρατηρήσουν μια συγκεκριμένη βινιέτα με μια υποβρύχια σκηνή, η οποία περιείχε ένα ορατό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ενώ και οι δύο ομάδες παρατήρησαν το ορατό αντικείμενο ομοίως, κατά τη δοκιμή της αφήγησης τα αποτελέσματα υπογράμμισαν τις πολιτισμικές διαφορές στα πρότυπα προσοχής.