Συμβουλευτική μέσω Internet

Κλείστε Συνεδρία

Μάθετε περισσότερα

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων είναι πολύ σημαντικές. Είναι καταστάσεις στις οποίες την λύση την δίνουν οι συνεδρίες μέσω Internet. Η συμβουλευτική μέσω του διαδικτύου είναι αναγνωρισμένη και αποδεκτή μορφή θεραπευτικής παρέμβασης. Είναι σημαντικό να γίνεται από επαγγελματίες με εμπειρία, με άρτιες πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που εφαρμόζουν πιστά τον κώδικα δεοντολογίας. Η θεραπεία σε αυτή την μορφή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος για μετακινήσεις αφού ο θεραπευόμενος δεν χρειάζεται να πάει στο γραφείο του θεραπευτή. Ο θεραπευόμενος μπορεί να κάνει την θεραπεία του από το γραφείο, την επιχείρησή του, το σπίτι του ή από όπου αλλού τον βολεύει αρκεί βέβαια να γίνεται κάτω από κάποια προκαθορισμένα πλαίσια. Με αυτό τον τρόπο η απόσταση εκμηδενίζεται καθώς ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος μπορεί να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετική χώρα. Η διαδικτυακή συμβουλευτική διέπεται από της αρχές ISMHO (International Society for Mental Health On Line).

Σε ποιους χρησιμεύει;

Το συγκεκριμένο είδος συμβουλευτικής χρησιμεύει σε ανθρώπους που στην περιοχή που ζουν δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιον θεραπευτή όπως σε μικρές πόλεις, χωριά ή ακόμα και όταν βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι δύσκολο να βρούν θεραπευτή που να μιλάει την μητρική τους γλώσσα. Σημαντικό είναι ότι πάρα πολλοί, ειδικά σε μικρές κοινωνίες όπου οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν θέλουν να επισκεφτούν κάποιον ψυχολόγο φοβούμενοι τον στιγματισμό. Έτσι η θεραπεία μέσω internet είναι η λύση. Επίσης χρησιμεύει σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα καθώς και σε ηλικιωμένους που είναι δύσκολο να μετακινηθούν. Τέλος ο καθένας μπορεί να την χρησιμοποιήσει γιατί μπορεί να θέλει να αποφύγει τις μετακινήσεις ή να αισθάνεται πιο άνετα να κάνει θεραπεία στον δικό του γνώριμο χώρο.

Είναι αποτελεσματική η συμβουλευτική μέσω internet;

Πολλές έρευνες όπως αυτή των (Stubbins και συν., 2013) και (Vogel και συν., 2012) έδειξαν ότι η θεραπεία μέσω internet είχε ανάλογα αποτελέσματα με αυτά της κλασικής θεραπείας. Μερικές από τις διαταραχές που μελετήθηκαν ήταν η Κατάθλιψη, η Διαταραχή Πανικού, η Αγοραφοβία, η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και άλλες. Επίσης στην μελέτη (Germain και συν., 2009) φάνηκε ότι όσον αφορά τη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες η κλασική θεραπεία είχε τα ίδια αποτελέσματα με αυτά της θεραπείας μέσω internet.